Pekeliling dan Surat Siaran

  • Cetak

2019

  • SENARAI PTJ DAN PROGRAM/AKTIVITI TAHUN 2019 ~ Untuk makluman tuan/puan, terdapat perubahan struktur kod Program/Aktiviti dan PTJ bagi Tahun 2019 berdasarkan pelaksanaan Bajet Berasaskan Outcome.  Sila muat turun Senarai PTJ dan Program/Aktiviti Tahun 2019.

  • ARAHAN PEGAWAI PENGAWAL (APP) 2019 KPM. ~ Arahan Pegawai Pengawal (APP) 2019 KPM menggariskan panduan dan tatacara pengurusan kewangan, pembangunan, perakauanan, peroelhan, pengurusan aset, sumber manusia dan pengauditan bagi membantu pelaksanaan program, aktiviti dan projek dengan lebih cekap, berkesan dan berintegriti. Sila muat turun Arahan Pegawai Pengawal (APP) 2019 KPM.

2018

2017

2016

2015

2014 

 2013

2012

2011

Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami