Sektor ICT

  • Cetak

SEKTOR ICT

Sektor ini terdiri daripada 2 unit:

•Teknikal

•Pengurusan Maklumat

 

Carta Organisasi

 

Objektif

• Merancang dan melaksanakan program-program yang berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang berkesan dan cekap di peringkat jabatan

• Memastikan pelaksanaan aplikasi dan sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) selaras dengan dasar keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) kementerian.

 

Fungsi

 

1. Teknikal

♦ Pengendalian/Penyelenggaraan perkakasan dan perisian sistem aplikasi.

♦Latihan penggunaan sistem aplikasi

♦Kajian dan ulasan permohonan perolehan.

♦Perkakasan komputer.

 

2. Pengurusan Maklumat

♦Pemprosesan sistem aplikasi

♦Pengurusan dan penganalisaan data

♦Menyelaras SMS, EMIS, Front End dan sistem-sistem sokongan lain.

 

Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami