Sektor Pengurusan Akademik

 

Sektor ini terdiri daripada 7 unit:

Unit Bahasa Melayu
Unit Bahasa Inggeris
Unit Sains
Unit Matematik
Unit ICT & Pengkomputeran
Unit Kajian Kemasyarakatan
Unit Teknik dan Vokasional


Carta Organisasi

 

Objektif

 • Menyelia dan membuat pengesahan bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah;

• Membimbing dan memberi panduan kepada guru berkaitan urusan PdP;

• Urus setia kepada jawatankuasa-jawatankuasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di peringklat negeri;

• Merancang dan melaksana program / projek khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi dalam pencapaian akademik di sekolah-sekolah;

• Merancang dan menyelaras strategi pelaksanaan semua mata pelajaran;

• Mempertingkat profesionalisme keguruan di sekolah melalui peruntukan latihan dalam perkhidmatan .

• Merancang program khidmat bantu dan intervensi untuk kelas-kelas peperiksaan di peringkat negeri;.

• Menggerakkan program bersepadu kumpulan Guru Cakna (g-Cakna) bagi meningkatkan lagi kecemerlangan akademik negeri.

 

Fungsi Operasi

  • Menghayati dan komited melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025;
  • Indek Petunjuk Prestasi (KPI) Program Kementerian Pendidikan Malaysia Kelantan mengatasi nasional dan mencapai standard rujukan;
  • Peningkatan KPI Akademik Daerah - Kolaborasi "Task Force" Khidmat Bimbing Bantu;
  • Meningkatkan kemahiran instruksional - Pengurusan Kurikulum Kepimpinan Sekolah;
  • Penguasaan kemahiran pedagogi dan mengoptimumkan penggunaan sumber (bahan bantu mengajar);
  • Membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah;
  • Peningkatan sumber kecemerlangan murid sekolah berasrama penuh (SBP), sekolah kawalan, sekolah harian dan sekolah agama bantuan kerjaaan (SABK);
  • Meningkattkan pencapaian sekolah (sekolah berprestasi rendah [SPR] semua peperiksaan awam);
  • Peningkatan kualiti mata pelajaran kritikal semua peperiksaan awam;
  • Peningkatan kualiti mata pelajaran semua aras kelas dan tingkatan.

Kami mempunyai 52 tetamu dan tiada ahli di talian

© 2012 Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan » Kemaskini pada 20/01/2019
Paparan terbaik : Mozilla Firefox 15.0 / Google Chrome 23 dan ke atas (1200 x 800 pixels) | Menyokong Paparan Mobil

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian| Hakcipta

JPA SPP 

Peperiksaan 2019

pratetap
Gaya utama
Corak
Warna
Tukar
Text Size
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami