Objektif

  • Cetak
  • Melaksanakan dasar pelajaran melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013 – 2025)
  • Melahirkan kepimpinan yang dinamik, progresif dan proaktif untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara holistik
  • Meningkatkan pencapaian akademik melalui peperiksaan awam.
  • Menyediakan prasarana pelajaran yang cukup supaya suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kondusif
  • Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pelajaran dengan memberi kursus profesional
  • Menjaga kesejahteraan pegawai dan kakitangan serta memberi khidmat yang berkesan kepada pelanggan
  • Menyediakan suatu sistem pentadbiran yang berasaskan ICT
  • Memantapkan pengurusan sukan dan kokurikulum
  • Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga pendidik Kelantan.
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami