Perkhidmatan Penyenggaraan Peralatan Aset ICT Sekolah

1 Jun 2019

Perkhidmatan Penyenggaraan Peralatan Aset ICT Sekolah Dan Kolej Vokasional KPM

Kerja penyenggaraan peralatan ICT (Aset Alih Kerajaan) bagi semua sekolah KPM dilaksanakan menggunakan kontrak bermasa oleh syarikat yang dilantik mengikut Zon di mana Kelantan berada di dalam Zon 2 (Perlis, Kedah & Kelantan) yang diurus oleh Syarikat PNQ Gold Sdn. Bhd.  Perkhidmatan ini bermula 1 Jun 2019 - 31 Mei 2021 (24 Bulan).  

Sila muat turun garis panduan di bawah :

1. Garis Panduan Penyenggaraan Peralatan Aset ICT Sekolah Dan Kolej Vokasional KPM.

2. Garis Panduan Penyenggaraan Dengan Kaedah Penggantian Melalui Perjanjian.

3. Lampiran A : Perjanjian Penggantian Aset Alih.

 

Maklumat lanjut sila klik di sini.

 

Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

pratetap
Gaya utama
Corak
Warna
Tukar
Text Size
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami