PENGEMASKINI MAKLUMAT BAGI CALON YANG TELAH DIPERAKU LANTIKAN TETAP OLEH SPP

22 Januari 2017

PENGEMASKINI MAKLUMAT BAGI CALON YANG TELAH DIPERAKU LANTIKAN TETAP OLEH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP)

Sukacita dimaklumkan kepada CALON SIMPANAN ISMP YANG TELAH DITEMU DUGA PADA BULAN APRIL-JUN 2016 YANG TELAH BERTUKAR STATUS KEPADA DIPERAKU LANTIKAN TETAP OLEH SPP PADA BULAN JANUARI 2017 boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat egraduan.moe.gov.my mulai 21-27 Januari 2017.

Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon CALON SIMPANAN ISMP YANG TELAH DITEMU DUGA PADA BULAN APRIL-JUN 2016 YANG TELAH BERTUKAR STATUS KEPADA DIPERAKU LANTIKAN TETAP OLEH SPP PADA BULAN JANUARI 2017 sahaja. Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut SAHAJA yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi e-Graduan.

Bagi calon-calon program lain, tempoh pengemaskinian akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

pratetap
Gaya utama
Corak
Warna
Tukar
Text Size
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami