Garis panduan penulisan artikel Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 14 untuk tahun 2013

  • Cetak

Berikut adalah garis panduan penulisan artikel Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 14 untuk tahun 2013:

  1. Artikel berbentuk laporan penyelidikan yang terkini dengan abstrak tidak melebihi 120 perkataan serta 5 kata kunci.
  2. Artikel belum pernah diterbitkan dalam apa jua penerbitan  di dalam atau di luar negara
  3. Panjang artikel hendaklah antara 3000-5000 patah perkataan
  4. Artikel wajib ditaip di atas kertas A4 dalam jarak langkau satu (single spacing) menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12.
  5. Penulisan artikel adalah mengikut format berdasarkan system penulisan APA (American Psychological Association) edisi terkini.
  6. Artikel hendaklah dihantar dalam bentuk salinan bercetak (hard copy) dan salinan lembut (soft copy) dalam bentuk emel dan CD.
  7. Penghantaran artikel hendaklah disertakan dengan alamat surat menyurat, emel, nombor telefon pejabat dan nombor telefon bimbit.
  8. Artikel hendaklah dihantar kepada:

Ketua Urusetia Jurnal Penyelidikan Pendidikan

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Aras 2 Parcel E8, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604 Putrajaya

(u.p: Dr Maimunah Muda)

Sebarang pertanyaan sila hubungi Dr Maimunah Muda di talian 03 88846593 dan Puan Nasithah Abd Hamid di talian 03 88846567 atau emel Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. .

Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami