Penyelenggaraan Peralatan ICT di Sekolah

PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI SEKOLAH JUN 2019- MEI 2021

Kerja penyenggaraan peralatan ICT (Aset Alih Kerajaan) bagi semua sekolah KPM dilaksanakan menggunakan kontrak bermasa oleh syarikat yang dilantik mengikut Zon di mana Kelantan berada di dalam Zon 2 (Perlis, Kedah & Kelantan) yang diurus oleh Syarikat PNQ Gold Sdn. Bhd.  Perkhidmatan ini bermula 1 Jun 2019 - 31 Mei 2021 (24 Bulan).  

Perkhidmatan ini diurus oleh Sektor ICT, Jabatan Pendidikan Kelantan, sekiranya terdapat sebarang pertanyaaan atau kemusykilan, sila hubungi Sektor ICT di talian 09-7418044.

 

Sila Muat Turun Dokumen berkaitan :

1. Surat Edaran Pindah Fungsi dan Makluman 

2. Garis Panduan Penyenggaraan Peralatan Aset ICT Sekolah Dan Kolej Vokasional KPM.

3. Garis Panduan Penyenggaraan Dengan Kaedah Penggantian Melalui Perjanjian.

4. Lampiran A : Perjanjian Penggantian Aset Alih.

5. Borang

 

 

 

 

 

pratetap
Gaya utama
Corak
Warna
Tukar
Text Size
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami