PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUAN DAN KEWANGAN BERKOMPUTER DI SEMUA SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

17 OKTOBER 2017

PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN DAN KEWANGAN BERKOMPUTER DI SEMUA SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Akaun telah diluluskan perlaksanaan Sistem Perakaunan Kumpulan wang Sekolah Berkomputer Secara Elektronik (eSPKWS) bagi mengakuankan Kumpulan Wang Sekolah oleh Jabatan Akuantan Negara,  sila muat turun surat makluman di sini :

SURAT PELAKSANAAN SISTEM PERAKUAN DAN KEWANGAN BERKOMPUTER DI SEMUA SEKOLAH DI BAWAH KPM.

 

pratetap
Gaya utama
Corak
Warna
Tukar
Text Size
Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami