PERINGATAN PENTING KEPADA PEMBEKAL

  • Cetak

4 Januari 2017

PERINGATAN PENTING KEPADA PEMBEKAL BERHUBUNG KEPERLUAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN

Dipohon kepada semua pembekal agar berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi pengaksesan kepada Sistem eP dan membolehkan pihak tuan berurusan dengan Jabatan dalam sebarang perkhidmatan dan pembekalan. Tempoh yang diberikan adalah sehingga 30 Mac 2017.  Untuk keterangan lanjut sila klik di sini.

Tetapan Lalai
Besarkan Saiz Teks
Kurangkan Saiz Teks
Blog KPM
Hubungi Kami Di Facebook
RSS Feed Kami